Clima

Clima oraşului Sighişoara este continentală moderată, prezentand cateva particularitati, in funcţie de aspectul deluros al regiunii si de culoarul mai coborât al Tarnavei Mari, care in bună parte, influentează asupra regimului termic si al precipitatiilor, conducand la inversiuni de temperatură, la frecventa ceţurilor si a curentilor de culoar. 

Media anuala a temperaturii aerului este de 8,2 grade Celsius. Valorile temperaturii primăverii (9,1 grade Celsius) si toamnei (8.7 grade Celsius) sunt apropiate, amplitudinea termica medie intre luna ianuarie (-4.3 grade Celsius) si luna iulie (18,6 grade Celsius) fiind de 22, 9 grade Celsius.